Συμβούλιο της Ε.Ε.

Δελτίο Τύπου, 9 Οκτωβρίου 2023 – 12:00

Κοινωνική οικονομία: Το Συμβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές της


Σήμερα, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μια σύσταση για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις και ιδρύματα. Η κύρια κοινή αρχή τους είναι ότι δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, καθώς και στους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, έναντι του κέρδους. Η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίσης τονώνει τη δίκαιη και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή στα κράτη μέλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία, ένα ευνοϊκό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα