Ο βασικός σκοπός της Συνομοσπονδίας είναι η δημιουργία μιας πανελλαδικής δομής, η οποία θα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη δευτεροβάθμιων ενώσεων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και του οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα εν γένει.


Στόχος είναι να αποτελέσει τον ενιαίο φορέα αρωγής και ανάπτυξης του τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., και της διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν και απασχολούν τον τομέα. Βασική αποστολή της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. ως Θεσμικός και Κοινωνικός εταίρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είναι ο μόνιμος διάλογος με τους Φορείς της Δημόσιας & Ιδιωτικής Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.